Terugkommoment

Vlaamse rijbewijshouders moeten zes tot negen maanden na het behalen van het rijbewijs een verplichte bijscholingscursus volgen. Bestuurders die na 1 juli 2018 het rijbewijs halen moeten verplicht terugkeren voor bijscholing, anders riskeren zij een boete van maximaal 4.000 euro. De verplichte terugkomdag moet het aantal verkeersdoden in België naar beneden halen.

De cursus Terugkommoment bestaat uit een groepsgesprek en een rit op een afgesloten terrein. Beginnende bestuurders kunnen het rijbewijs niet verliezen, zo stelt Ben Weyts, Vlaamse Mobiliteitsminister. Hij lichtte afgelopen week op radiostation Studio Brussel toe: “Het is de bedoeling dat de cursist een betere bestuurder wordt, het is dus geen examen.” De verplichte bijscholing kost honderd euro per persoon.

Veranderingen

De rijopleiding in België blijft relatief goedkoop. De totale kosten voor het rijbewijs schat minister Weyts op 175 euro. Leerlingen in België kunnen les krijgen van ouders of kennissen. In Nederland ligt de prijs voor een opleiding een stuk hoger. Het CBR schat de gemiddelde prijs voor het rijbewijs op ruim 2.300 euro.

Vlaanderen heeft de afgelopen tijd op meerdere veranderingen doorgevoerd voor het halen van het rijbewijs. Zo moet een kandidaat-bestuurder tegenwoordig negen maanden rijden met een voorlopig rijbewijs in plaats van drie voordat het praktisch examen afgelegd kan worden. Ook moeten ouders die via de nieuwe Vlaamse regels hun kind leren autorijden drie uur opleiding volgen om eigen kennis over de verkeersregels bij te schaven.

Bovendien zijn er twee vaardigheden in het praktijkexamen bij gekomen, waaronder zelfstandig rijden. De examinator vraagt de kandidaat een vooraf aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de aanwijzingen van verkeersborden volgt. Ook moeten de examenkandidaten een risicoperceptietest afleggen. Het gaat om een computertest waarmee wordt gekeken of de kandidaat gevaren op de weg op tijd kan herkennen en goed kan inschatten. Busreizen

‘Chaos rijopleiding Vlaanderen nog nooit zo groot geweest

De Vlaamse en federale ministers van Mobiliteit in België spreken elkaar compleet tegen over de manier waarop leerlingen het autorijbewijs moeten halen. Sinds 1 oktober zijn de nieuwe Vlaamse regels voor het halen van het rijbewijs van toepassing, en dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij rijscholen, gemeenten, en leerlingen.µ

In Vlaanderen moet een kandidaat-bestuurder tegenwoordig negen maanden rijden met een voorlopig rijbewijs in plaats van drie voordat het praktisch examen afgelegd kan worden. Ook moeten ouders die via de nieuwe Vlaamse regels hun kind leren autorijden drie uur opleiding volgen om eigen kennis over de verkeersregels bij te schaven. De nieuwe regelgeving is alleen effectief in Vlaanderen, en niet in Wallonië en Brussel. Bellot, de Belgische minister van Mobiliteit, trok naar de Raad van State om de Vlaamse regelgeving tegen te houden. Het is nog wachten op een uitspraak. auto opkoper

Onduidelijkheid

Intussen weet niemand meer hoe het precies zit. Jeroen Smeesters van de federatie van erkende rijscholen in België, zegt in Nieuwsblad dat de chaos in de rijopleidingen nog nooit zo groot is geweest: “Sommige gemeenten passen de nieuwe regels toe, andere geven rijbewijzen uit volgens de oude regels.”

Het is ook niet duidelijk wat de gevolgen op langere termijn zullen zijn. “Wie een voorlopig rijbewijs op de oude manier haalt, kijkt later misschien tegen sancties aan”, zegt Smeesters. “In het slechtste geval zal een chauffeur helemaal opnieuw moeten beginnen aan zijn rijopleiding. Tienduizenden Vlamingen verkeren in rechtsonzekerheid. Het is zeer spijtig dat er politieke spelletjes worden gespeeld over zoiets belangrijks als een rijbewijs.” Tweedehands auto kopen

Politiek spelletje

Volgens de woordvoerder van minister Bellot van Mobiliteit mogen rijopleidingen hervormd worden: “Maar rijbewijzen zijn een federale bevoegdheid, en die moeten in het hele land hetzelfde waard zijn. Daarnaast gelden de nieuwe regels in Wallonië en Brussel niet. Wat moeten mensen die hun rijopleiding en – examen doen in Brussel, maar hun rijbewijs moeten halen op de Vlaamse rand?”

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts valt dit binnen zijn bevoegdheden: ‘Wij plooien ons dubbel om het aantal verkeersdoden naar beneden te halen, terwijl de federale regering bikkelt over bevoegdheden’, zegt hij. ‘De nieuwe regeling leidt tot een hogere verkeersveiligheid.’ citroen 2cv